PSN - Poplachový systém narušenia

Poplachový systém narušeniaJednou z častí zabezpečenia objektu je i poplachový systém narušenia (PSN), ktorého úlohou je signalizácia nepovoleného vniknutia do objektu.

Vyhodnocovacia jednotka PSN je mikroprocesorová ústredňa stavebnicovej konštrukcie, softvérovo rozdeliteľná na samostatné časti. Kapacita ústredne je rozšíriteľná slučkovými expandérmi na potrebnú kapacitu.

 

Ústredňa vyhodnocuje signály od jednotlivých druhov snímačov umiestnených v chránenom objekte a na základe týchto informácií signalizuje akusticky a opticky narušenie objektu priamo v mieste a/alebo na vzdialenom mieste podľa určenia správcu objektu.

 

Z ovládacieho panelu resp. panelov je možné na základe preddefinovaných právomocí ovládať celý systém resp. časti systému.

 

Pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky počas výpadku napájania sú v systéme záložné akumulátory, dimenzované podľa veľkosti systému a na predpismi požadovanú dobu výpadku.

Na trhu je množstvo snímačov reagujúcich na pohyb, otvorenie dvier a okien, otrasy, zvuk rozbitia skla a iné príznaky narušenia, vo vyhotoví do vnútorného a vonkajšieho prostredia.

Jednotlivé komponenty systému sú prepojené rozvodným vedením a/alebo bezdrôtovou sieťou.

Na trhu je mnoho značiek výrobkov poplachového systému narušenia. Naša firma sa špecializuje v tejto oblasti na značku DSC, ktorá ponúka ucelený rad komponentov pre všetky druhy chránených objektov.