školenie

Na základe poverenia výrobcu naša firma poskytuje odbornú prípravu na systém elektrickej požiarnej signalizácie Labor Strauss v súlade s platnou legislatívou. 

Školenia organizujeme individuálne v termínoch podľa dohovoru v malých skupinách (do 5 účastníkov).

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom v sekcií KONTAKT