Servis

Servis

Vykonávame záručný, pozáručný srvis, východiskové a pravideľné kontroly a skúšky podľa platnej legislatívy.

V oblasti elektrickej požiarnej signalizácie vykonávame i školenie na systém EPS firmy Labor Strauss pre všetky druhy činnosti podľa platnej legislatívy.