EVR - Evakuačný rozhlas

Evakuačný rozhlas

Pre úspešné zvládnutie krízových situácií v rozsiahlych objektoch je dôležité zaistenie informovanosti vo všetkých priestoroch a bezpečnej evakuácie priestorov. Na tento účel slúži zariadenie evakuačného rozhlasu. Ústredňa ako aj všetky komponenty tohto systému musia vyhovovať podmienkam príslušných častí rady noriem EN 54. Podružnou vlastnosťou systému je hudobné pozadie a vyhlasovanie prevádzkových oznamov v čase bez nebezpečenstva.

 

I v tejto oblasti ponúkame riešenia na vysokej technickej úrovni od popredných svetových výrobcov TOA, BOSCH a ESSER.