Novinka

POŽIARNE ÚSTREDNE SÉRIE BC600.

 

 

Požiarne ústredne série BC600 vytvárajú prostredníctvom moderných technológií zabudovanej elektroniky, výkonnými mikroprocesormi a dômyselnými mechanickými konštrukciami úplne nové možnosti v požiarno-poplachovej technike a súčasne ponúkajú vysoký stupeň bezpečnosti.


Najdôležitejšie rysy tejto novej produktovej rady sú:

  • Modulárna konštrukcia ústredne umožňuje cielené prispôsobenie požiadavkám na zariadenie. Prostredníctvom širokej škály možností rozšírenia poskytuje ústredňa možnosť nasadenia i tam, kde bude potrebné v budúcnosti rozšírenie alebo zmeny.  

 

  • Modul centrálneho počítača môže spravovať až 54 funkčných modulov, z toho až 20 modulov kruhových liniek. Na jednu ústredňu BC600 môže byť zapojených až 20 kruhových liniek s voliteľnými protokolmi a tým sú značne redukované investičné náklady na jeden kruh.

 

  • Funkcia „hot plug & play“ umožňuje nasadenie alebo odobratie funkčných modulov bez odpojenia napájania. Prevádzka ostatných komponentov je tým neprerušená a neprichádza k výpadku zariadenia.

 

  • Na prednej strane skriniek sú k dispozícií priestory na rozšírenie, kde môžu byť ľahko integrované do ústredne prídavné zariadenia ako napríklad LED tablo, tlačítkové pole, OPPO alebo protokolová tlačiareň.

 

  • Ústredne sú k dispozícií v skrinkách rôznych verziách:

-  Štandardná nástenná skrinka pre max. 8 funkčných modulov s 3 rozširujúcimi poľami

-  Veľká nástenná skrinka pre max. 16 funkčných modulov s 4 rozširujúcimi poľami

-  19“ kompaktná skrinka pre max. 8 funkčných modulov s 2 rozširujúcimi poľami

 

  • Na základe voľne rozšíriteľnej hardwarovej redundancie môžu byť na želanie všetky podstatné komponenty ústredne redundantne zostrojené. Tým ústredňa spĺňa najvyššie požiadavky i v zvlášť kritických aplikáciách. Softwarová architektúra je vybudovaná zásadne redundantne.  

 

  • 5,7“ VGA grafický displej poskytuje komplexné informácie o všetkých stavoch požiarneho poplachového systému. Grafické symboly popri každom hlásení o stave a prepínanie medzi prehľadovým a detailným zobrazením zvyšujú zrozumiteľnosť. Intuitívne užívateľské rozhranie umožňuje jednoduché ovládanie ústredne. Pomocou piatich tlačítok, ktorých významy sú závislé od situácie, je možné priamo vyvolať dôležité menu a časté funkcie.

 

  • Grafickým softwarom  PARSOFT je možne ústredňu jednoducho konfigurovať. Pomocou auto konfigurácie je možné automaticky naprogramovať a adresovať všetky časti ústredne a všetky  zapojené komponenty na kruhovom vedení.


Ústredne série BC600 sú ihneď k dispozícií v rôznych variantoch a vyhotoveniach, tak ako aj rozsiahla paleta rozširujúcich a prídavných dielov. Detailný popis jednotlivých ústrední série BC600 nájdete v katalógu, ktorý sa nachádza v partnerskej zóne, prípadne kontaktujte našich technikov.