Kontaktný formulár slúži na počiatočné zoznámenie s Vašimi potrebami a možnosťami našej ďalšej komunikácie.

Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať a je na dobu určitú napríklad 5 rokov.